Main Menu x

แบบฟอร์มการรับประกันสินค้า

บริษัท แอคคอร์ด พรีเวล อีเล็กทริก 1999 จำกัด
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
 • ประเภทสินค้า
 • พัดลม
 • เครื่องครัว
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ตู้น้ำดื่ม
 • เครื่องดูดฝุ่น
 • เตารีด
 • เตาแก๊ส
 • เตาแม่เหล็ก
 • โคมไฟ
 • กระทะไฟฟ้า
Field is required!
อัพโหลดภาพถ่ายสินค้า หรือใบรับประกันตัวจริง
Field is required!

บัตรรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น

X